Doel

De opbrengst van de 45ste Wilnisse  Rommelmarkt zal dit jaar geheel bestemd zijn
voor de ondersteuning van de vrijwilligers voor de VOOR ELKAAR vakantieweken

De VOOR ELKAAR vakantieweken

Dit jaar zal de opbrengst voor de rommelmarkt bestemd zijn voor de ‘Voor elkaar’ vakantieweken. Vanuit een christelijke inslag organiseert de Vrouwenbond vakantieweken, speciaal voor diegenen die niet alleen op vakantie kunnen omdat ze voortdurende zorg en begeleiding nodig hebben. Zo worden er vakanties georganiseerd voor mensen met een verstandelijk of lichamelijke beperking, jongeren met autisme spectrum stoornis en voor dementerenden met hun mantelzorgers. Daarnaast worden er vakanties georganiseerd voor alleenstaanden en voor vrouwen die met een echtscheiding te maken hebben.

Deze vakantieweken zitten vol met goede sfeer, aandacht voor elkaar en liefdevolle zorg. Aan het einde van de vakantie krijgt iedere gast een vakantieboek mee waarin de hele week in woord en beeld wordt getoond. Hierdoor kan elke gast, ook de gasten die niet kunnen praten of lastig iets onder woorden kunnen brengen, thuis verslag doen van de vakantie.

De gasten worden door vrijwilligers begeleid. Deze vrijwilligers komen uit alle bevolkingsgroepen. Gemiddeld zijn er 400 tot 500 vrijwilligers nodig per jaar. De verblijfskosten van de vrijwilligers worden met giften bij elkaar verzameld. Wij als Jeugdvereniging vinden het belangrijk dat er genoeg vrijwilligers zijn zodat de gasten een fijne vakantie hebben en zich gezien en geliefd voelen. Daarom is besloten om met de opbrengst de vrijwilligers te ondersteunen. Op deze manier kunnen we de gasten van de ‘Voor elkaar’ vakantieweken een onvergetelijke vakantie bezorgen vol aandacht, liefde en goede hulp.

Wil je meer weten over de vakantieweken of ben je misschien enthousiast geworden om je in te zetten als vrijwilliger? Neem dan een kijkje op www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken